Reference

Zateplení magistrátu včetně zelené fasády, Opava

Zateplení obvodového pláště. Rekonstrukce a zateplení střech. Návrh zelené fasády a nosné konstrukce pro budoucí fotovoltaickou elektrárnu.

Projektová dokumentace: Pasport, DSP, DPS, IČ (AD)

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

Restaurace, Mořkov

Rekonstrukce restaurace, Mořkov

Projektová dokumentace: Studie, DPS, DSP, DBP, IČ

Investor: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Urgentní příjem, Ivančice

Novostavba urgentního příjmu, heliport

Projektová dokumentace: Studie, DÚR, DSP, DPS, IČ (AD)

Investor: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 91 Ivančice

Hasičská zbrojnice, Praha

Přístavba skladovacích prostor ke stávajícímu objektu hasičské zbrojnice.

Projektová dokumentace: DSP, DPS, IČ (AD)

Investor: Městská část Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

Základní škola, Brno

Přístavba základní školy Medlánky

Projektová dokumentace: DÚR+DSP, DPS, IČ

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Revitalizace cukrárny, Sedlčany

Přístavba prodejny cukrářských výrobků při SOU Sedlčany. Revitalizace odborných učeben.

Projektová dokumentace: DSP, IČ

Investor: Střední odborné učiliště Sedlčany, Petra Bezruče 364, 264 01 Sedlčany

Rekonstrukce a zateplení ZŠ a MŠ Děčín

Zateplení pláště, zřízení rekuperace ve všech třídách, rekonstrukce elektro a osvětlení, FVE, odvlhčení budov, nové sportoviště

Projektová dokumentace: DSP, DPS, AD, IČ

Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

VD Mšeno - budova dozorství

Rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy dozorství

Projektová dokumentace: DSP, IČ (AD)

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Parkovací dům, Jihlava

Novostavba parkoviště. Rekonstrukce průjezdu a vnitrobloku. Trafostanice. Bezpečnostní systém.

Projektová dokumentace: DSP, DPS, IČ (AD)

Investor: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Ateliéry, Brno

Rekonstrukce nebytových prostor.

Projektová dokumentace: DPS, IČ

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 186/1, 602 00 Brno

Rekonstrukce prádelny, Černá Hora

Rekonstrukce prádelny. Dispoziční úpravy. Výměna technologie prádelny.

Projektová dokumentace: DSP, DPS, IČ (AD)

Investor: Domov pro seniory Černá Hora, přísp. org., Zámecká 1, 679 21 Černá Hora