Administrativně - skladový areál, Blansko

PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
BLANSKO 2021 34 MIL. POVODÍ MORAVY, S.P.

Rozsah projektu:

  • BOZP
  • Piloty
  • Venkovní plochy
  • Bezpečnostní systém

Druh stavby:

  • Administrativně - skladový areál

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)

Investor

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno