Odborné učebny střední školy, Brno

PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
BRNO 2021 - 2022 3 MIL. STŘEDNÍ ŠKOLA F. D. ROOSEVELTA

Rozsah projektu:

  • Dispoziční úprava učeben, interiér

Druh stavby:

  • Střední škola

Typ dokumentace:

  • Studie
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)
  • Autorský dozor (AD)

Investor

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, přísp. org.
Křižíkova 1694/11
612 00 Brno