Rekonstrukce a zateplení ZŠ a MŠ Děčín

PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
DĚČÍN 2022-2023 120 MIL. STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Rozsah projektu:

  • Zateplení pláště, zřízení rekuperace ve všech třídách, rekonstrukce elektro a osvětlení, FVE, odvlhčení budov, nové sportoviště

Druh stavby:

  • Školství

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)
  • Autorský dozor (AD)

Investor

Statutární město Děčín

Mírové nám.1175/5

405 38 Děčín IV