Restaurace, Mořkov

PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
MOŘKOV 2021 16 MIL. OBEC MOŘKOV

Rozsah projektu:

  • Demolice
  • Rekonstrukce

Druh stavby:

  • Restaurace

Typ dokumentace:

  • Studie
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace bouracích prací (DBP)
  • Inženýrská činnost (IČ)

Investor

Obec Mořkov
Horní 10
742 72 Mořkov