Přestavba pavilónu na základní školu, Praha

PolohaObdobíInvestor
PRAHA 2022 - 2024 MČ PRAHA 12

Rozsah projektu:

  • Změna způsobu užívání stavby

Druh stavby:

  • Stavba pro vzdělání

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Autorský dozor (AD)

Investor

Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4 - Modřany