Zateplení magistrátu včetně zelené fasády, Opava

 • Úvod
 • Reference
 • Zateplení magistrátu včetně zelené fasády, Opava
PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
OPAVA 2021 - 2022 40 MIL. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Rozsah projektu:

 • Zateplení obvodového pláště
 • Rekonstrukce a zateplení střech
 • Návrh zelené fasády a nosné konstrukce pro budoucí fotovoltaickou elektrárnu na pultových střechách

Druh stavby:

 • Budova magistrátu

Typ dokumentace:

 • Pasport stavby
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Inženýrská činnost (IČ)
 • Autorský dozor (AD)

Investor

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava