Základní umělecká škola, Blansko

PolohaObdobíInvestor
BLANSKO 2022-2023 JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Rozsah projektu:

  • Revitalizace ZUŠ

Druh stavby:

  • Základní školy

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)
  • Autorský dozor (AD)

Investor

Jihomoravský kraj
Brno, Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno