Základní škola, Brno

PolohaObdobíInvestor
BRNO
2022-2023 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Rozsah projektu:

  • Přístavba základní škola

Druh stavby:

  • Základní škola

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR + DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)

Investor

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno