Komunitní pobytové služby, Přelouč

PolohaObdobíInvestor
PŘELOUČ
2022-2023 PARDUBICKÝ KRAJ

Rozsah projektu:

  • Novostavba komunitního domu pro seniory

Druh stavby:

  • Stavba pro bydlení

Typ dokumentace:

  • Dokumentace bouracích prací (DBP)
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)

Investor

Pardubický kraj
Pardubice, Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice