Certifikáty

FIDIC - Červená kniha

Řízení a management staveb

Osvědčení o autorizaci

Potvrzení pojištění

Certifikát o pojištění

CEITEC - Středoevropský technologický institut