Polyfunkční dům, Brno

PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
BRNO 2020 36 MIL. LANPRO S.R.O.

Rozsah projektu:

  • Demolice
  • Novostavba

Druh stavby:

  • Polyfunkční budova

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)

Investor

LanoPro s.r.o.
Bráfova 3070/9
616 00 Brno