Rekonstrukce prádelny, Černá Hora

PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
ČERNÁ HORA 2021 - 2022 11 MIL. DOMOV PRO SENIORY

Rozsah projektu:

  • Rekonstrukce prádelny
  • Dispoziční úpravy
  • Výměna technologie prádelny

Druh stavby:

  • Prádelna

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)
  • Autorský dozor (AD)

Investor

Domov pro seniory Černá Hora, přísp. org.
Zámecká 1
679 21 Černá Hora