Revitalizace cukrárny, Sedlčany

PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
SEDLČANY 2021 - 2022 15 MIL. STŘEDNĚ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SEDLČANY

Rozsah projektu:

  • Přístavba prodejny cukrářských výrobků při SOU Sedlčany.
  • Revitalizace odborných učeben.

Druh stavby:

  • Střední odborné učiliště

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Inženýrská činnost (IČ)

Investor

Střední odborné učiliště Sedlčany
Petra Bezruče 364
264 01 Sedlčany