Bytové jednotky, Kopřivnice

PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
KOPŘIVNICE 2021 - 2022 3,4 MIL. MĚSTO KOPŘIVNICE

Rozsah projektu:

  • Změna užívání stavby - z nebytových prostor navrženy tři bytové jednotky.

Druh stavby:

  • Bytové jednotky

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)

Investor

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice