Smuteční síň, Moravský Krumlov

PolohaObdobíInvestor
MORAVSKÝ KRUMLOV 2021 - 2022 MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Rozsah projektu:

  • Novostavba smuteční síně

Druh stavby:

  • Smuteční síně

Typ dokumentace:

  • Studie
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)
  • Autorský dozor (AD)

Investor

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 01 Moravský Krumlov