Rekonstrukce kina, Hlučín

PolohaObdobíInvestor
HLUČÍN
2022-2023 MĚSTO HLUČÍN

Rozsah projektu:

  • Rekonstrukce objektu kina

Druh stavby:

  • Kino

Typ dokumentace:

  • Studie
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)

Investor

Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
748 01 Hlučín