Hasičská zbrojnice, Praha

PolohaObdobíInvestiční nákladyInvestor
PRAHA 2021 - 2022 7 MIL. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY

Rozsah projektu:

  • Přístavba skladovacích prostor ke stávajícímu objektu hasičské zbrojnice.

Druh stavby:

  • Hasičská zbrojnice

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)
  • Autorský dozor (AD)

Investor

Městská část Praha - Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37
111 01 Praha 10