Projekty

Zabezpečujeme komplexní projektovou dokumentaci všech stupňů včetně inženýrských sítí. Vypracujeme pro Vás projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení až po realizační projekt, zajistíme autorský dozor, vykonáváme inženýrskou činnost. Při zpracovávání realizačního projektu úzce spolupracujeme s autorizovanými profesními inženýry. Projektování nás baví a naším hlavním cílem je spokojený zákazník.

 

Druhy dokumentací pro stavební úřad

Na základě charakteru plánované stavby a po vzájemné dohodě určíme, jako Váš projektant, druh dokumentace a tedy i druh řízení. Mnohdy lze zvolit i 2 různé cesty získání povolení, které se liší dobou jejich zpracování, dobou schválení ale i rizikem kladného schválení.

Schvalování dokumentace probíhá v České republice na stavebním úřadě vždy ve dvou etapách. Jedná se takzvané územní řízení a poté stavební řízení.

 

Další druhy stavebních dokumentací

Stavební úřad nevyžaduje 'veškeré druhy a typy dokumentací/projektů'. Níže uvedené druhy dokumentací ale zpřesňují návrh a Vaši představu o budoucím záměru a slouží pro odhad ceny stavby, jako zadání práce pro řemeslníky nebo stavební firmu a taktéž například jako zadání pro zpracovatele dokumentace pro stavební úřad.