Projekt pro stavební povolení

Tento projekt popisuje stavbu tak, aby bylo jednoznačné řešení dispozice a jednoznačné řešení konstrukcí. Jsou zakresleny hlavní rozměrové kóty hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby. Na výkresech je popis účelu místností s plošnou výměrou a konečnou povrchovou úpravou stěn, stropů a podlah. Jsou graficky zakresleny hlavní konstrukce.

Technické zařízení budovy (voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika, elektřina atd.). Jednoduchý popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních hmot. Umístění a uspořádání rozhodujících částí, zdrojů energie apod. Popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.

Půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočarém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.