Prováděcí projekt

Provádějí projekt, je detailní a jednoznačný plán výstavby pro stavební firmu. Bez tohoto projektu může, a zpravidla bude, docházet během realizace k řadě problémů a nejasnostem. Tzn. čas a peníze, které se ušetří tím, že tento projekt nevznikne, budou v budoucnu vykoupeny časem, který budete trávit na stavbě při diskuzích se stavební firmou.

Ve stavební části jsou detailně popsány:

  • Všechny prvky (okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské prvky …).
  • Skladby konstrukcí (podlah, střech, stěn).
  • Detaily atypických konstrukcí (konstrukční detaily, detaily pohledových prvků – okna, dveře, podhledy…).

Ve statické části jsou:

  • Podrobně navrženy nosné konstrukce – stropy, překlady, sloupy i nosné pilíře, krov …).
  • Zpracovány výkresy výztuže železobetonových prvků.

V projektech profesí jsou navrženy dimenze vedení a osazeny všechny instalační prvky.