Projekt pro územní souhlas

Územní souhlas je součástí územního řízení, tedy prvního stupně projektové dokumentace. Je potřeba o něj požádat příslušný stavební úřad před podáním ohlášení stavby nebo žádosti o stavební povolení.

K žádosti o územní souhlas je nutné připojit souhlas majitelů sousedních parcel a souhlas dotčených orgánů. Z projektové části je potřeba doložit k žádosti pouze jednoduchý technický popis stavebního záměru s příslušnými výkresy.

V případě „malých staveb“ je tento stupeň ohlášení stavby konečný. Jedná se například o malé garáže (bez podsklepení a do 25 m2), důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech, krátkodobá přenosná zařízení jako prodejní stánky, konstrukce chmelnic a vinic atd.