Projekt pro územní souhlas

Dokumentace, která se přikládá k žádosti o povolení drobnějších a jednodušších staveb jako jsou přípojky, plot, malé pergoly atd. Tento druh projektu je charakteristický, stejně jako ohlášení stavby tím, že stavebník (investor) musí k žádosti na stavební úřad přiložit mmj. písemné souhlasy sousedů.

Tato část je potřebná pro stavební úřad pro jednodušší stavby v těchto případech: Stavební zákon 183/2006 Sb., § 96 a navazující paragrafy.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty