Projekty pro vydání společného povolení

  • Společné územní a stavební řízení - Stavební zákon 183/2006 Sb., § 94j. a navazující paragrafy.
  • Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - Stavební zákon 183/2006 Sb., § 96a. a navazující paragrafy.