Projekty bytových domů

Velkou částí naší praxe jsou projekty bytových domů. Tyto projekty sestavujeme na základě společné domluvy s investorem, zpravidla obcí či developerem formou veřejné nebo soukromé zakázky. Cenovou nabídku zpracováváme dle zadávací projektové dokumentace od investora, v případě splnění všech kritérií na zakázku.

V našich referencích už máme několik rekonstrukcí bytových jednotek v Brně, ve spolupráci s městem Brno - střed. Naše zakázky sahají až do Pardubického kraje, kde projektujeme rekonstrukci bytového domu s několika podlažími. Jsme tedy schopni zpracovat zakázky po celé České republice.

Projektujeme nejen rekonstrukce, ale i výstavby nových bytových domů ať už jako zděné stavby, dřevostavby nebo pasivní či nízkoenergetické typy staveb.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty