Projekt pro územní rozhodnutí

Základní dokumentace, která se podává na stavební úřad společně s vyjádřeními dotčených orgánů, správců sítí a dalších dotčených subjektů. V tomto řízení se budoucí objekt usazuje do území, tzn. podáním žádosti se zafixuje velikost budoucího objektu jak polohová, tak výšková a také vstup na pozemek.

Vnitřní dispozice, velikost a poloha oken, materiály (dřevostavba, zděná stavba, fasády apod.) lze měnit, tedy zafixovány nejsou, a to až do podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty