Dokumentace pro územní rozhodnutíNa základě této dokumentace vydává příslušný stavební úřad povolení k umístění stavby. Navazuje na ni dokumentace pro stavební povolení (DSP) či ohlášení stavby.

Dokumentace se skládá z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, dokumentací objektů (půdorysy, řezy, pohledy) a  z dokladové části (souhlasy ke stavbě od sousedů, správců sítí a dalších dotčených orgánů, průkazy energetické náročnosti budovy).