Tepelný most

Tepelný most je místo ve stavbě, kde dochází k rychlejšímu úniku tepla z vnitřního prostředí do venkovního prostředí ve srovnání s jinými místy uvažované stavby. Tepelné mosty tak způsobují zvýšení energetické náročnosti stavby, bodové ochlazování konstrukce, kondenzaci a tvorbu plísní, celkovou degradaci stavební konstrukce.