Zázemí fotbalového hřiště, Brno

Poloha
Brno
Období
2021 - 2022
Investor
Statutární město Brno

Rozsah projektu:

  • Novostavba šaten při fotbalovém hřišti

Druh stavby:

  • Sportovní šatny

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)
  • Autorský dozor (AD)

Investor

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 186/1
602 00 Brno

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty