Zateplení fasád

Kolik stojí zateplení? Polystyren nebo vata na zateplení domu? Provětrávanou fasádu nebo kontaktní? Jakou tloušťku v poměru cena/výkon? Jaká je návratnost? Mohu uvažovat o zateplení bytu?

To jsou základní dotazy každého stavebníka. U nás najdete nejen odpovědi na tyto dotazy a profesionální stavbu a montáž, ale my také víme, proč by měl být tloušťka izolantu nějaká. Víme, jak Vám u zatepleni ušetřit peníze. Víme kdy lze vynechat kotvy a polystyren lepit pouze na lepidlo. A víme toho mnohem víc. Nejen, že dodržujeme technologické postupy, my i víme, proč je dodržovat a vzhledem k množství oprav fasád po konkurenci, známe následky nedodržení technologických postupů. Tápete, zda použít klasický bílý polystyren, nebo jeho šedou variantu? My víme, která varianta je kvalitnější, ekonomičtější, trvanlivější. Zateplení fasády není jen o provádění prací a jejich kvalitě. Zejména u rekonstrukcí je problematika více komplexní a my známe odpovědi na vaše dotazy a známe řešení, kterými se vyhnete problémům do budoucna. Kvalitní fasáda totiž nemá životnost během záruky, ale má sloužit desítky let. Stejně tak umíme zrealizovat zateplení střechy a podkroví, nebo zateplení stropu a podlahy. Neváhejte nás kontaktovat.

Jestliže se již do myšlenky zateplení fasády, střechy či celého domu pustíte, tak samotné zateplení spolu s výměnou oken patří v tomto směru k velmi účinným opatřením, pomocí kterých dosáhnete zdravé prostředí a příjemnou tepelnou pohodu v interiéru bez vysokých nákladů na vytápění či chlazení. Tradiční izolanty, jakými jsou polystyren či minerální vlna, mají výborné vlastnosti. Na trhu už jsou nové pěnové izolace a do popředí se již delší dobu dostávají i alternativní přírodní materiály jako dřevovláknitá izolace, ovčí vlna či konopí.

Zateplení fasád

Výběr izolace

Při výběru té správné izolace na zateplení domu je třeba znát tepelněizolační, ale i další vlastnosti materiálu, ze kterého je vyrobena, protože každá stavba je individuální a má specifické požadavky. Výběr tak nelze zcela zobecnit. K zásadním tepelněizolačním parametrům patří součinitel tepelné vodivosti (λ), který je definován jako výkon (teplo za jednotku času), který projde každým čtverečním metrem desky hrubé 1 m, přičemž jedna strana má teplotu o 1 K vyšší než druhá. Nižší hodnoty přitom znamenají lepší tepelněizolační vlastnosti, díky čemuž postačí k dosažení normou požadovaných parametrů menší tloušťka daného materiálu. K dalším vlastnostem, které jsou podstatné zejména při letním prohřívání, patří objemová hmotnost a měrná tepelná kapacita - od nich závisí schopnost materiálu akumulovat teplo.

Minerální vlna

Patří k minerálním izolačním materiálem a dělí se na skelnou minerální vlnu a kamennou minerální vlnu. Skelná vlna je složená z křemíku s příměsemi drceného recyklovaného skla. K hlavním výhodám patří vysoká požární bezpečnost a tvarová stálost. Je paropropustná, díky čemuž se vlhkost ze stěn snadno odpařuje, je odolná proti škůdcům, plísním a hnilobě. Skelná minerální vlna se v našich podmínkách nejčastěji používá k izolaci fasád, šikmých střech, vnitřních stěn a stropů.

λ = 0,034 - 0,042 W / (m. K)

Kamenná minerální vlna se liší od skelné prvotní surovinou, kterou je čedič. Kamenná vlna má malou tepelnou roztažnost, díky čemuž je výborným izolantem v letních i zimních obdobích. Je hydrofobizovaná a nepohlcuje vzdušnou vlhkost. Díky větší objemové hmotnosti si zachovává svou tloušťku a nesedá podobně jako skelná vlna. Je vhodná na konstrukce se zvýšenými akustickými nároky, ale také vysokými požadavky na požární bezpečnost. Používá se na izolaci kontaktních i provětrávaných fasád, ostění, izolaci střech, příček, ale i podlah.

λ = 0,034 - 0,042 W / (m. K)

Minerální vlna

Dřevovláknitá izolace

Patří u nás k alternativním izolačním materiálům. Je ekologická a vyrábí se z krátkých jemných vláken měkkého dřeva s příměsí přírodních pryskyřic, vodoodpudivých látek a parafínů. Výsledným produktem jsou různě hrubé dřevovláknité izolační desky s rovným nebo profilovaným okrajem. Vyznačují se schopností propouštět vodní páru, což je vítané v difúzně otevřených konstrukcích, např. dřevostavbách. Pozitivně ovlivňují mikroklima v domě, díky vláknité struktuře a vyšší hustotě efektivně snižují nežádoucí hluk. Podobně jako u kamenné vlně, i při dřevovláknitých deskách v létě oceníte vysokou schopnost tepelné akumulace.

λ = 0,038 - 0,05 W / (m. K)

Polystyren

Rozlišujeme dva typy polystyrenu: expandovaný pěnový polystyren (EPS) a extrudovaný polystyren (XPS). EPS je vzhledem ke své vlastnosti nejpoužívanějším tepelněizolačním materiálem. Vyrábí se polymerací styrenu, který se získává z ropy. Jeho výhodou je snadná zpracovatelnost, nízká hmotnost, snadná aplikace a nízká nasákavost. Je 100% recyklovatelný. Tak jako každý materiál, i polystyren má své nevýhody. Při jeho přesném řezání je pro přesnost a drobení třeba použít elektrickou řezačku. Nejčastěji se používá na zateplení fasád, plochých střech a izolaci podlah.

Novějším typem je tzv. šedý polystyren s přídavkem grafitu, který má při stejné tloušťce přibližně o 20 - 25% lepší izolační vlastnosti. Je však o něco dražší a při instalování ho třeba chránit před sluncem, protože může dojít k jeho deformaci a následně vzniku dilatačních mezer. Oba typy lze použít nejen na nově postavené, ale i na již existující budovy.

λ = 0,031 - 0,040 W / (m. K).

Extrudovaný polystyren (XPS) je ideálním řešením v mnoha oblastech použití právě na místech, kde se na tepelně izolační materiál kladou mimořádně vysoké nároky z hlediska tlaku a vlhkosti, např. při svislé vnější tepelné izolaci konstrukčních prvků v kontaktu s půdou.

λ = 0,034 - 0,040 W / (m. K)

Polystyren

Pěnový polyuretan PUR / PIR

Může mít otevřené nebo uzavřené buňky a vyrábí se ve formě tuhých desek nebo polyuretanové pěny. Zdrojovou surovinou je ropa a k jeho výhodám patří zejména vysoká odolnost proti extrémně nízkým i vysokým teplotám (od -50 až po 130 ° C), je odolný proti plísním i hnilobě a nerozpadá se. Vhodný je na zateplování fasád, stěn, střech, podkroví a jako výplň drážek a prasklin.

λ = 0,023 - 0,032 W / (m. K).

Novějším typem je PIR pěnový polyuretan, který se vyrábí obdobným způsobem jako PUR pěna, avšak s jiným poměrem základních chemických složek. Izolační materiály z PIR tak vykazují lepší tepelněizolační vlastnosti

λ = 0,021 - 0,027 W / (m. K).

Jsou ekologicky neškodné, recyklovatelné, vhodné zvláště na eliminaci tepelných mostů v místech, kde je nedostatek místa, např. při nadokenních roletách apod. Nevýhodou je v současnosti vysoká cena a velmi špatné zvukoizolační schopnosti. Tedy například při zateplení podkroví musíte počítat se sníženým komfortem uvnitř budovy s ohledem na pronikání vnějšího hluku.

Polyuretanová pěna PUR/PIR

Fenolová pěna

V současnosti je to nejkvalitnější, ekologický izolant používaný na zateplení fasád, který se vyrábí ve formě desek. Jejich jádro tvoří tuhá fenolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou, přičemž desky jsou opatřeny povrchovou úpravou složenou ze speciálních textilií a kompozitních fólií. Vynikajícím parametrem izolantů na bázi fenolových pěn je vysoká schopnost omezení prostupu tepla konstrukcí (definovaná součinitelem tepelné vodivosti λ již od 0,020 W / (m. K)). Ve všech aplikacích tak oproti ostatním izolantem postačí (z hlediska požadavků norem) výrazně menší vrstva materiálu. Dalšími výhodami jsou nízká objemová hmotnost, vysoká pevnost v tlaku, tvarová stálost a zanedbatelná nasákavost.

Pěnové sklo

Je ekologický materiál vyrobený z ušlechtilého nebo recyklovaného skla. Tepelná izolace z pěnového skla se vyrábí jako štěrk (přímo z recyklátu) nebo desky, z nichž se vyrábějí jiné stavební prvky (z jakostního skla). Deskové pěnové sklo má dlouhou životnost, je vysoce odolné proti tlaku, vodě, organickým rozpouštědlům a všem biologickým škůdcům. Protože se vyrábí v České republice, je cenově přijatelnější než v minulosti. Podle způsobu aplikace lze z něj vytvořit zcela difuzní uzavřenou vrstvu nebo prodyšný systém. Je vhodné k izolování odvětraných fasád, základů, plochých střech a atik.

λ = 0,036 - 0,048 W / (m. K)

Konopí

Jak fasádní izolace se používá přibližně 10 let. Jde o ekologický materiál, který se vyrábí z konopí setého bez obsahu omamných látek ve formě desek a rohoží. Konopná izolace je odolná proti vlhkosti, škůdcům, plísním a hnilobě. Hlavními výhodami jsou dobré izolační vlastnosti v létě, schopnost izolovat i zvukově a minimální zatížení životního prostředí při výrobě. Konopná izolace se používá do obvodových rámových konstrukcí dřevostaveb, jak mezikrokevního systému, tak podlahová izolace, hlavní izolace obvodových stěn, stropů a střech.

λ = 0,035 - 0,050 W / (m. K)

Ovčí vlna

Jde o čistou ekologickou a zdravotně neškodnou tepelnou a akustickou izolaci. Její vlákna jsou velmi trvanlivé a zpracovává se do formy měkkých izolačních desek nebo izolačních rohoží. Má ojedinělou schopnost regulovat vlhkost v interiéru - podle aktuálních podmínek ji na sebe váže nebo uvolňuje do vzduchu. Ovčí vlna se dá označit i jako prostorový filtr nebo čistička vzduchu, protože dokáže pohlcovat a efektivně odbourávat škodliviny z interiéru. Aby byla odolná proti biologickým škůdcům a měla vyšší požární odolnost, musí se chemicky upravit. Není vhodná na kontaktní zateplování, hodí se do různě tvarovaných míst a prostor v obvodových konstrukcích a podlahách, zejména na izolování tradičních srubů.

λ = 0,034 - 0,040 W / (m. K)

Sláma

Jako vedlejší produkt zemědělství se používá ve formě slaměných balíků. Jelikož uvnitř balu proudí vzduch, vkládají se do něj papírové pruhy, a tím se sníží jeho tepelná vodivost. Sláma je cenově velmi přijatelná, ale práce s ní je náročnější. Má dobré tepelně a zvukoizolační vlastnosti, tvarovou paměť, vlákny dokáže dopravit vlhkost k povrchu a je výborný nosič hliněné omítky. Méně se používá zejména pro pracnost a špatnou skladovatelnost. Lze ji využít v stěnových, střešních i podlahových konstrukcích, ale i jako samotnou konstrukci. Samostatnou kapitolou jsou hlodavci, kteří se sice samotnou slánou neživý, ale rádi si zde dělají hnízda i z důvodu potravy, jelikož slámu nelze 100% zbavit zrn obilí.

λ = 0,052 - 0,080 W / (m. K)

Sláma

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty