Zateplení domu

Obvodové stěny zejména panelových nebo těžkých cihlových a kamenných domů způsobují z povahy stavebního materiálu svým sáláním pocit nepříjemného chladného průvanu a usnadňují společně s relativní vlhkostí vzduchu kondenzaci vody, jejímž důsledkem je provlhnutí stavebních prvků, a následně vznik živného prostředí pro plísně.

Je všeobecně známo, že podchlazené obvodové stěny působí negativně na pohodu a zdraví obyvatel, tzv. studené sálání. Přestupem tepla fasádou během topné sezóny dochází na základě rozdílu mezi venkovní a vnitřní teplotou ke ztrátám až ve výši 40% tepelné energie. V letních měsících dochází naopak k velkému přehřívání obvodového pláště, což má za následek nesnesitelné teplo v domech. Nelze přehlédnout celkový vzhled obvodových plášťů, který si žádá citlivé architektonické řešení. Změny teplot obecně během kalendářního roku mají za následek opotřebení stavební konstrukce domu, s doprovodnými jevy koroze, v krajním případě až statické poruchy objektu nebo jeho částí.

Zateplení domu

Prohlídka obvodového pláště

Před zahájením stavebních prací musí být provedena fyzická prohlídka obvodového pláště popř. sondáž a zátěžové zkoušky. V případě potřeby se používá termovize pro vyhodnocení tepelných úniků. Cílem a výsledkem je dosažení přesného zhodnocení aktuálního stavu obvodové konstrukce a navržení potřebného technického řešení celkové revitalizace domu.

Výhody zateplení domu

Díky kvalitnímu zateplení s dostatečnou tepelnou izolací jste schopni dosáhnout až 30% úspor na teple. Vzhledem k tomu, že dochází k pravidelnému ročnímu zvyšování cen za teplo v rozmezí 5-7%, jedná se z pohledu času o velmi výhodnou investici s velmi příznivou dobou návratnosti. Konkrétně návratnost vložených prostředků je možné poměrně přesně vyčíslit energetickým výpočtem.
Nepostradatelnou výhodou je dosažení vynikající tepelné pohody v jednotlivých bytech v průběhu kalendářního roku. S novou fasádou výrazně stoupá kultura bydlení v rámci širší lokality.

Proč zateplovat?

Nejčastějším argumentem při zateplování je úspora na vytápění. Je to však jen jedna z výhod zateplení. Dalšími jsou prodloužení životnosti domu, nesrovnatelný vnější vzhled - estetika, lepší tepelná pohoda v interiéru a menší přehřívání přes obvodové stěny a střechu. Nevýhoda je, že přibližně o 10 – 20 cm zhrubnou obvodové stěny domu a hlavně celá záležitost stojí peníze.

Největší tepelné ztráty ve vícepodlažních bytových budovách jsou přes okna, pak stěny a až následně přes střechu. Zateplení obvodových stěn podstatně zredukuje úniky tepla, až o zhruba 70%. Toto číslo je sice vynikající, ale protože ztráty tepla přes stěny tvoří jen jistou část celkových tepelných ztrát objektu, výsledná úspora může být někde na úrovni 30%. Zateplení původní střechy přinese dalších cca. 5-10%. Výměna oken udělá číselně největší úsporu, ale bez zateplení obvodových stěn se prudce zvyšuje riziko vzniku plísní, navíc výměna oken neochrání styky jednotlivých panelů, a tedy ani nějak zvlášť neprodlouží životnost domu. Ještě důležitá poznámka k těm procentům - skutečné hodnoty se velmi liší od podlažnosti a půdorysné geometrie objektu.

Úspora na vytápění

Prodloužení životnosti

Z našeho pohledu velmi důležitá věc, kterou si dnes skutečně málokdo uvědomuje. Naše paneláky jsou projektovány cca. na 50 - 80 let. Většina z nich má momentálně 30-40 let, čili jsou minimálně zhruba v polovině své životnosti. Zateplením obvodových stěn a střechy, vstupních dveří a oken jednotlivých bytů se podstatně zvýší životnost objektu. Odhad je možno dalších 40 let životnosti oproti původně plánované. Čím dříve jsou tyto modernizační práce například na paneláku provedeny, tím více se zvýší jeho životnost a hlavně se může předejít vzniku vážnějších statických problémů, jako je například zkorodovaná spojovací výztuž mezi jednotlivými panely.

Vnější vzhled - estetika

Předpokládáme, že nikdo nebude namítat, když řekneme, že nezateplený panelový dům s jeho spárami a styky mezi panely, obtečenou a šedou fasádou působí nevzhledně. Pěkným barevným návrhem zateplení fasády lze dosáhnout vzhled domu zhruba na úrovni jednoduché nové bytovky. Ten rozdíl je obrovský. Úplně nejlépe si to každý uvědomí na dvou různých vchodů téhož domu, přičemž jeden už je zateplený a ten druhý vedlejší ještě není. Každý z nás má rád hezké věci a vzhled našeho okolí by nám proto určitě neměl být lhostejný. Konec konců je to právě estetika, kterou si návštěvník okolí nebo vašeho domu prvotně všímá.

Tepelná pohoda v interiéru

Toto je odbornější záležitost, ale zkusíme vysvětlit. Všechny předměty, i my lidé, saláme teplo závislé na naší povrchové teplotě. U člověka je to 36 ° C. Obvodové stěny nezatepleného domu mají přibližně 14 ° C, zatepleného přibližně 18 ° C, pokud vytápíme vnitřní vzduch na normových 20 ° C. Plocha stěn v interiéru na vás sálá o 4 ° C vyšší teplotou jako v nezatepleném domě, díky čemuž máte pocit adekvátní 1-2 stupňů vyšší teploty vytápěného vzduchu v místnosti. Pokud vám stačí taková tepelná pohoda jako před zateplením, můžete docílit snížením teploty na termostatických hlavicích radiátorů další úspory na vytápění.

Tepelná pohoda v interiéru

Snížení přehřívání interiéru v létě

Obyvatelé jiných než podstřešních bytů si tento fakt zřejmě ani neuvědomí, protože přes okna přijmou 90% tepelných zisků od slunce a snížení přehřívání přes stěny už není tak významné. Určitě by si to uvědomili, kdyby měli na oknech namontovány účinné venkovní žaluzie nebo alespoň roletu. Tehdy by poměr tepelných zisků od slunce ke ziskem přes stěny prudce klesl, čímž by se mnohem více projevila pozitivní vlastnost zateplených stěn v jejich 'nepropustnosti' vůči teplu od slunce.

Snížení přehřívání interiéru v létě

Cena zateplení domu

Je třeba si uvědomit, že cena vašeho domu stoupne přibližně o částku, kterou do zateplení investujete, čili ani z hlediska budoucího prodeje se určitě nejedná o vyhozené peníze.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty