Parkovací dům, Jihlava

Poloha
Jihlava
Období
2021
Investor
Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina

Rozsah projektu:

  • Novostavba parkoviště
  • Rekonstrukce průjezdu a vnitrobloku
  • Trafostanice
  • Bezpečnostní systém

Druh stavby:

  • Parkovací dům

Typ dokumentace:

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Inženýrská činnost (IČ)
  • Autorský dozor (AD)

Investor

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty