Kvalita a řízení jakosti

V souladu s hlavním důrazem společnosti na poskytování kvalitních stavebních služeb za nejlepší možnou cenu máme specializovaný systém řízení jakosti pro řízení kvality, který zajišťuje poskytování kvalitních stavebních a montážních služeb za všech okolností.

Kvalitou, čili jakostí je rozuměna kvalita/jakost prováděných montážních a stavebně-montážních prací. Činnost se týká i výběru kvality dodávaných. Dodržujeme technologické a montážní předpisy dané normou, nebo výrobcem stavebního materiálu nebo výrobku.

Kompletností dodávky, která je důsledkem jakostního přístupu ke stavbě, je myšleno provedení těch částí díla, které vyplývají z norem, nařízení, projektové dokumentace a smluvních ustanovení. Typicky se jedná o popisy na potrubí, kabelové štítky v rozvaděči, zvýraznění prvního a posledního stupně na schodišti, atd... Kompletnost dodávky je pro nás samozřejmostí a je jedním z cílů řízení jakosti.

Naše vlastní kontrolní činnost je prováděna během celého procesu výstavby a dále zejména v krátké fázi mezi dokončením částí TZB (voda, kanalizace, topení, elektro) a zakrytím dalšími konstrukcemi. Během tohoto procesu jsou vady a defekty zaznamenávány kontrolním technikem a předávány montážním technikům. Odstraňování montážních vad je poté opět kontrolováno.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty