Hrubá stavba na klíč

Pokud jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodli nenechat si postavit celý dům na klíč, určitě vás bude zajímat, co vás čeká v první fázi výstavby vašeho nového bydlení - při hrubé stavbě.

Dědictví socialismu

Hned na úvod je třeba uvést na pravou míru samotný pojem hrubá stavba. I když ho asi každý zná, každý si ho zároveň může vysvětlovat trochu jinak. Nemá totiž žádnou přesnou definici, která by byla zakotvena v platných normách. Pojem hrubá stavba vznikl v 80. letech 20. století jako důsledek snahy rozdělit proces socialistické výstavby na hlavní a přidruženou výrobu. Hlavní stavební výroba v té době zahrnovala 'hrubé' stavební procesy, od výkopových prací, přes základy, nosné (svislé i vodorovné) konstrukce a příčky až po krov a zastřešení. Do přidružené výroby patřily, zjednodušeně řečeno, estetické úpravy vnějších i vnitřních povrchů a řemeslné práce související s dokončením stavby.

Populární kompromis

Mnoho stavebníků dnes volí realizaci hrubé stavby na klíč, zbytek udělají částečně svépomocí, na část si najmou kvalifikovaných řemeslníků. Je to chytrý kompromis mezi svépomocí - výstavbou mimořádně náročnou na čas i odborné zkušenosti a stavbou domu na klíč, která je sice nejkomfortnější, zároveň však i finančně nejnáročnějším variantou.

Díky tomuto řešení lze těžit z předností jednak výstavby na klíč, jednak svépomoci, ušetřit čas i peníze a vyhnout se případným komplikacím, které by mohlo způsobit neodborné provedení hrubé stavby.

Výhodou je firemní záruka kvality hrubé stavby (na všechny součásti hrubé stavby se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta - jestliže se během ní projeví chyby, musí je dodavatel bezplatně odstranit) i dokončení domu podle vašich představ. Otázkou však zůstává, co vlastně hrubá stavba obsahuje.

Co zahrnuje a co ne

Pod pojmem hrubá stavba můžete skutečně najít odlišný rozsah prací, při podepisování smlouvy si proto třeba dát pozor na to, co konkrétní firma ve fázi hrubé stavby zrealizuje a co ne.

Důležitý rozdíl je například v tom, zda se za součást hrubé stavby považuje i spodní stavba (základy včetně horizontálních rozvodů a hydroizolace) - i když to zní trochu nelogicky, protože bez základů se při budování hrubé stavby neobejdete. Tento trend přinesly firmy, které nabízejí realizaci montovaných domů na již hotovou základovou desku. Za tu si buď připlatíte nebo ji zabezpečíte ve vlastní režii.

Pokud jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodli nenechat si postavit celý dům na klíč, určitě vás bude zajímat, co vás čeká v první fázi výstavby vašeho nového bydlení - při hrubé stavbě.

Některé firmy požadují hotovou základovou desku na to, aby začali s hrubou stavbou

Zateplení je další prvek, který v hrubé stavbě může, ale nemusí být zahrnut, podobně jako schodiště - v jednom případě může být její součástí, v jiném si za něj připlatíte. Vedle všech zmíněných odlišnostech však existují i ​​procesy, které hrubá stavba obsahuje vždy, bez ohledu na to, která firma ji realizuje. Patří sem obvodové i vnitřní nosné stěny, stropy, příčky, střešní konstrukce včetně krytiny a pokud je součástí projektu, tak i komín.

Pokud tedy chcete porovnávat ceny, musíte zároveň porovnávat i to, co za danou částku dostanete. Při výběru realizátora si proto pozorně prostudujte obsah prací, které firma do hrubé stavby zahrnuje.

Kolik tedy bude stát?

Otázka kolik stojí stavba rodinného domu, je podobná jako otázka kolik stojí nové auto - mohou se lišit opravdu diametrálně. Pokusme se ale být konkrétnější a podívejme se na průměrné údaje, které vám mohou pomoci udělat si představu.

Tržní ceny se dnes pohybují asi od 25.000,- do 45.000,- Kč za m² užitné plochy nezařízeného domu - záleží zejména na energetickém standardu a náročnosti zakládání. Rodinný dům s obytnou plochou okolo 100 m² se tedy dnes dá postavit za 2.500.000,- až 4.500.000,- Kč.

Náklady na hrubou stavbu obvykle představují asi třetinu až polovinu celkových nákladů na hotový dům. Tyto částky se ale dají určit jen velmi přibližně - záleží totiž na typu domu, na tom, co všechno hrubá stavba zahrnuje, jakož i na zvolených materiálech a vybavení či podílu vlastní práce v obou fázích.

Na čem ušetřit a na čem nešetřit

Začněme tím, na čem se šetřit nevyplácí, a tím je kvalitní materiál a dodržení technologických postupů. Ušetřit naopak můžete na práci, kterou zvládnete svépomocí - cenu hrubé stavby si tím můžete snížit až o třetinu, avšak pouze za určitých podmínek. Tento způsob výstavby domu si totiž vyžaduje hodně času, fyzických sil a zejména příslušné znalosti, jinak se může stát vyčerpávající noční můrou. Zvažte tedy pečlivě, které práce zvládnete svépomocí a které ne, aby vás snaha o šetření nevyšla v důsledku nezkušenosti a předělávání příliš draho.

Ať už budete stavět svépomocí, nebo ne, doporučuje se na svislé i vodorovné stavební konstrukce zvolit jeden stavební systém a při výstavbě přesně dodržovat technologický postup. Dnešní stavební systémy nabízejí propracované způsoby spojování a ucelené série doplňků, jako jsou například rohové cihly či překlady. Vyhněte se levným stavebním materiálem, jejichž nabídka není komplexní, i používání několika stavebních systémů, které není vhodné kombinovat.

Kdy stavět

V minulosti bylo zvykem 'uzavřít' hrubou stavbu před zimou, tedy dokončit ji včetně zastřešení a výplní stavebních otvorů tak, aby mohla přes zimu 'vymrznout'. V zimě se stavba temperované a realizovali se vnitřní rozvody a dokončoval se interiér. Tato technologická přestávka už dnes nebývá nutná, protože mokré procesy omezují na minimum - například broušené cihelné bloky se dají spojovat pomocí speciální stavební pěny. I tak se však stále doporučuje nechat zděnou stavbu projít mrazem, aby mohlo nosné zdivo vyzrát a dodatečně se dotvarovat, čímž se předejde vzniku případných trhlin.

Na co si dát pozor při kladení střechy

Kvalita střechy závisí jak na použitém materiálu, tak i od schopností pokrývače. Obecně platí, že nejlepší práci provedou certifikovaní pokrývačství školení přímo výrobcem střešních krytin. Montáž střechy zrealizují tak, aby byly splněny všechny požadavky na získání záruk od výrobce.

Koupí uceleného systému a jeho správným položením vyškolenou firmou získáte jistotu, že střecha bude sloužit dlouhá léta bez jakýchkoli problémů a dalších investic. Nekvalitní pokrývači sice dokážou pokrýt střechu za nízkou cenu, ale existuje riziko, že při důležitých detailech udělají chybu. Také se stává, že jejich firma časem přestane existovat a chybné položení nebude u koho reklamovat. Při prokazatelně nesprávném položení totiž záruku na funkčnost střechy výrobce nenese.

Hrubá stavba cihlového domu:

  • Zaměření nebo vytyčení stavby, terénní, zemní a výkopové práce.
  • Přípojky inženýrských sítí, vodorovné rozvody v základech.
  • Základy - při rodinných domech většinou základová deska, případně pásy nebo sklep.
  • Hydroizolace základů (ochrana před radonem), minimálně v místech nosného zdiva a příček.
  • Svislé nosné konstrukce (včetně překladů a věnců).
  • Vodorovné nosné konstrukce (stropy, balkony, lodžie).
  • Vnitřní zdivo.
  • Střešní konstrukce a krytina (včetně prostupů a atik).
  • Zateplení vodorovných a svislých konstrukcí.
  • Výplně stavebních otvorů (okna, dveře, prosklené stěny ...).
Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty