Bourání domů

Při bouracích pracích dbáme na několik aspektů, které zaručují kvalitní provedení demoličních prací a bourání. Naší prioritou je bezpečnost bouracích a demoličních prací s důrazem na statické vlastnosti budov při částečných demoličních pracích.

Při bourání a demoličních pracích používáme svou techniku a strojový park , včetně jemných prací s bouracím kladivem.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty